Chuyển giao công nghệ lắp đặt dây truyền mạ

Tư vấn và Chuyển giao công nghệ xi mạ . Lựa chọn hoá chất/ thiết bị/ công nghệ phù hợp nhất (phụ thuộc: mức độ, quy mô đầu tư, chi phí, công suất, kim loại nền, chất lượng, thị trường cung ứng….)

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Mạ Platech nhận cung cấp trọn gói cho quý khách muốn mở xưởng gia công xi mạ kim lọai : Hóa chất xi mạ, Thiết bị xi mạ, Công nghệ xi mạ, Nhân viên kỹ thuật xi mạ, đào tạo nhân viên kỹ thuật xi mạ. Có nhiều hình thức cho khách med advice hàng lựa chọn : Chìa khoá trao tay, tư  vấn từng phần, đào tạo nhân lực tại xưởng…. www.platechjsc.com

Các dịch vụ khác: 

1) Dịch vụ Xử lý kỹ thuật xi mạ : Xử lý các sự cố kỹ thuật trong quá trình xi mạ và đưa ra phương án phù hợp nhất. ĐT: 0978.866.449 – 0988.715.761
   – Dịch vụ Xử lý sự cố kỹ thuật 1 -Tại phòng thí nghiệm Công ty Cổ Phần Công Nghệ Mạ Platech ĐT: 0978.866.449 – 0988.715.761
Với trang thiết bị Phòng thí nghiệm đầy đủ, Công ty Cổ Phần Công Nghệ Mạ Platech sẽ xử lý mẫu đáp ứng theo yêu cầu của slots up hách hàng tại phòng Thí nghiệm-Thực nghiệm của Công ty Cổ Phần Công Nghệ Mạ Platech . Phương án xử lý sẽ được thông báo bằng văn bản cho khách hàng. ĐT: 0978.866.449 – 0988.715.761golden hen slot k
   – Dịch vụ xử lý sự cố kỹ thuật 2 – Tại xưởng khách hàng: ĐT: 0978.866.449 – 0988.715.761
Căn cứ vào kết quả phân tích và kết quả thử nghiệm tại phòng thí nghiệm, nhân viên kỹ thuật sẽ đến trực tiếp xưởng của khách hàng để xử lý kỹ thuật. ĐT: 0988431618 ) Dịch vụ Phân tích dung dịch: ĐT: 0978.866.449 – 0988.715.761
Thường xuyên phân tích, kiểm tra dung dịch để bảo đảm hàm lượng hóa chất / phụ gia nằm trong giới hạn cho phép nhằm duy trì họat động sản xuất ổn định. Căn cứ vào kết quả phân tích, khách hàng có thể điều chỉnh hàm lượng hóa chất/ phụ gia phù hợp. ĐT: 0978.866.449 – 0988.715.761

3) Dịch vụ Kiểm tra độ dày lớp mạ ĐT: 0978.866.449 – 0988.715.761

4) Dịch vụ Phun muối kiểm tra độ bền

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Mạ Platech nhận thực hiện hợp đồng Bảo dưỡng dài hạn hoặc ngắn hạn hoặc theo vụ việc. Cung ứng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật khẩn cấp.